"НИС Петрол"ЕООД обявява търг за избор на медийна агенция