Правила на програмата

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„С нас на път“ - програма за лоялност на бензиностанции „Газпром“

 (Изменени на: 30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018, 16.02.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 31.04.2018, 25.05.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 14.08.2018, 30.08.2018, 14.09.2018, 20.09.2018,       30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 04.04.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 22.07.2019, 02.8.2019, 01.09.2019, 01.10.2019, 01.11.2019, 01.12.2019, 01.01.2020, 01.02.2020, 01.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 31.06.2020, 16.07.2020, 01.08.2020, 01.10.2020, 31.10.2020, 01.12.2020, 06.01.2021, 01.02.2021, 02.04.2021, 31.01.2022, 27.07.2022, 17.03.2023, 26.04.2023)

Участниците в Програмата са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия. С извършването на което и да е от действията за участие в Програмата, описано в настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно.

Общите условия са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Програмата на Интернет адрес: www.snnp.bg и/или в обектите от веригата “Газпром”.

 

РАЗДЕЛ І. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА „С НАС НА ПЪТ“

Програмата „С нас на път“ се организира и провежда от „НИС Петрол“ ЕООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Н, наричано по-долу „Организатор“.

Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.snnp.bg или на територията на търговските обекти от веригата “Газпром”, участващи в Програмата.

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОГРАМАТА „С НАС НА ПЪТ“

Програмата се организира и провежда на територията на Република България в следните търговски обекти – бензиностанции от веригата „ГАЗПРОМ“:

 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бул. Захари Стоянов
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Ловеч, изход Троян, главен път Ловеч-София 
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Видин, бул. Панония 66
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Враца, ул. Илинден 22 (изход Монтана)
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Пловдив, бул. Карловско шосе 38
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Благоевград, главен път Е79 - София-Кулата, 4 км. след Благоевград
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. София, бул. Цветан Лазаров
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Пазарджик, ул. Кочо Честименски 8Д
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: главен път Пловдив-Асеновград, бул.България 189
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Смолян, ул. Невястата, 1 км преди входа на града от Пампорово
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Харманли, област "Зад хана", главен път Е80
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Велико Търново, 2км преди входа на града от София
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Шипка 9
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 355
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. София, с.Долни Богров, ул.35
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: с. Приселци (Варна), автомагистрала E-87 Варна-Бургас
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Кърджали, кв. Веселчани, ул. 1-ви май № 28
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Банско, вход от Разлог, ул. Патриарх Евтимий 1
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. София, Черен кос, бул. Цар Борис ІІІ № 509
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес: гр. Хасково, бул. Съединение 44 
 • Бензиностанция „ГАЗПРОМ“ с адрес:  гр. Бургас, бул. Транспортна, местност „Под шосето”

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

Програмата “С нас на път” започва в 0:00 часа на 15.09.2017 г. и приключва с едностранното й прекратяване от страна на Организатора.

Продажбата на карти „С нас на път“ започва от 0:00 часа на 15.09.2017г. и ще продължи до едностранното ѝ прекратяване от страна на Организатора или до изчерпване на количествата карти „С нас на път“. Цената на един брой карта-пластика “С нас на път” е 5 (пет) лева с ДДС, а виртуалната карта „С нас на път“ е безплатна. Всеки Участник има право на  1 (една) карта „С нас на път“, независимо от дали е карта-пластика или виртуална карта.

Карта-пластика „С нас на път“ се предоставя при заплащане цената на картата-пластика и попълване по коректен начин и пълно на Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път” с данните на Участника.

Виртуална карта „С нас на път“ Участникът получава чрез мобилното прилижение на Програмата „С нас на път“ и попълване по коректен начин и пълно на Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път” с данните на Участника.

 

РАЗДЕЛ ІV. УЧАСТНИЦИ

Право да участва в Програмата „С нас на път“ има всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е получило карта-пластика “С нас на път” от търговски обект от веригата “Газпром” или виртуална карта от мобилното приложение на Програмата и е попълнило по коректен начин и пълно Бланката за участие в програмата за лоялност “С нас на път”.

Един клиент може да участва в програмата “С нас на път” с 1 (един) брой карта “С нас на път” – пластика или виртуална. Не се разрешава издаването на повече от една карта на един клиент. При установяване на такова нарушение, НИС Петрол ЕООД като Организатор запазва правото си да анулира една или всички издадени карти “С нас на път” без предварително известяване на клиента. Организаторът запазва валидността на първата издадена карта на съответния клиент и анулира всички последващи карти за този клиент. Натрупаните бонуси по анулираните карти също се анулират.

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ „С НАС НА ПЪТ“

Програмата „С нас на път“ дава възможност на Участниците в нея да получават бонуси при покупки на горива и/или стоки в обектите от веригата „Газпром“ на територията на Република България. Бонуси се натрупват в картите “С нас на път” (в индивидуални виртуални акаунти). Бонуси се начисляват при всяка покупка на гориво и/или стоки.  Размерът на бонуса при покупка на стоки е процент [%] от стойността на всяка направена покупка с ДДС и зависи от бонус нивото на картата. Размерът на бонуса при покупка на гориво е фиксирана сума в лева в зависимост от вида на закупеното гориво и бонус нивото на картата. Бонуси не се начисляват и не се изпозват при покупки на цигари, винетки, вестници и списания, лотарийни билети, електронни ваучери и стоки в ценова промоция. Бонуси не се начисляват при покупки, при които се усвояват частично или цялостно натрупани бонуси. 

Програмата “С нас на път” предлага три бонус нива - Silver, Gold и Platinum. В зависимост от потреблението на всеки Участник през предходния месец по Програмата “С нас на път” се определя бонус нивото за следващия месец.

За начисляване на бонуси, Участниците предоставят своите карти-пластики или своя QR код “С нас на път”, при всяка отделна покупка на гориво и/или стоки в търговските обекти от веригата “Газпром”, в момента на извършване на покупката и преди нейното заплащане.

Натрупаните бонуси могат да бъдат използвани при следващи покупки в бензиностанции Газпром – за приспадане от стойността на дължимата от Участника сума за закупени горива и/или стоки. При използване на бонуси за покупка на повече от една стоки, Организаторът си запазва правото да разпредели използваните бонуси между закупените стоки по своя преценка. 

Бонуси по програмата за лоялност “С нас на път” се начисляват при плащане в брой или чрез банкова дебитна или кредитна карта. 

 

Бонуси по програмата за лоялност “С нас на път” не се начисляват при плащане:

А) с корпоративна карта за гориво «Газпром», UTA, DKV, IQ card или Disel 94 карти.

Б) при което е използван друг инструмент за отстъпка в цената: код за отстъпка, талон за отстъпка или др.

Натрупаните бонуси могат да бъдат използвани при следващи покупки в бензиностанции Газпром – за приспадане от стойността на дължимата от Участника сума за закупени горива и/или стоки. При използване на бонуси за покупка на повече от една стоки, Организаторът си запазва правото да разпредели използваните бонуси между закупените стоки по своя преценка. 

Натрупаните бонуси по карта “С нас на път” остават валидни и на разположение на Участника в срок, както следва:

- за бонуси, натрупани в периода до 31.12.2017 г. включително – 3 (три) календарни години от датата на натрупването им

- бонуси, натрупани в периода от 01.01.2018 до 31.12.2019 г. включително са валидни до 31.12.2020г. 

- бонус точки, натрупани от 01.01.2020 до 31.12.2020 г. са със срок на валидност 1 (една) календарна година от датата на начислението им. 

- бонуси, натрупани след 01.01.2021г. са със срок на валидност 1 (една) календарна година от датата на начислението им. 

- допълнителни промо бонуси, натрупани от промо активности, са със срок на валидност 3 (три) месеца от датата на начисляването им.

След изтичане на съответните посочени срокове, Организаторът има правото да анулира натрупаните бонуси, като за това не дължи обезщетение на Участника.

В случай на неизползвана от Участник карта в продължение на 12 месеца, Организаторът има право да блокира и анулира картата и всички бонуси, натрупани по картата. В този случай профилът на клиента и неговите лични данни ще бъдат изтрити от системата в срок от 2 месеца от момента на блокиране на картата.

„НИС Петрол“ ЕООД си запазва правото да дава допълнителни бонуси и/или рекламни подаръци на селектиран брой притежатели на карти „С нас на път“.

Бонусите от програмата „С нас на път“ не могат да се комбинират с други ценови промоции и отстъпки в обектите от веригата „Газпром“, както при начисляването, така и при усвояването им.

 

РАЗДЕЛ VI. ЛИМИТИ 

Няма ограничение за минималната стойност на стоките в рамките на една покупка. 

Няма ограничение за максимален брой стоки в рамките на една покупка и до размера на дневния лимит.

 

Дневни лимити:

 • Дневен лимит за покупки на бензин, автогаз и метан – 500 литра.
 • Дневен лимит за покупка на дизел – 1000 литра.
 • Дневен лимит за покупки на стоки, различни от бензин, автогаз, метан и дизел – 300 лева с ДДС.
 • Дневен лимит на транзакции, при които се натрупват бонуси – 3 транзакции дневно.
 • Дневен лимит на транзакции, при които се използват натрупани бонуси – 3 транзакции дневно.

Седмични лимити:

 • Седмичен лимит за покупки на бензин, автогаз и метан – 1000 литра.
 • Седмичен лимит за покупка на дизел – 3000 литра.
 • Седмичен лимит за покупки на стоки, различни от бензин, автогаз, метан и дизел – 500 лева с ДДС.

Месечни лимити:

 • Месечен лимит за покупки на бензин, автогаз и метан – 5000 литра.
 • Месечен лимит за покупка на дизел – 5000 литра.
 • Месечен лимит за покупки на стоки, различни от бензин, автогаз, метан и дизел – 1000 лева с ДДС.

Лимит на натрупаните бонуси: 1000 бонус точки

Една покупка се състои от неограничен брой стоки, заплатени наведнъж срещу общ касов бон.

 

РАЗДЕЛ VII. БЛАНКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ “С НАС НА ПЪТ”

Бланката за участие съдържа полета с информация за Участника, които участникът следва да попълни, за да участва в Програмата „С нас на път“. Желаещите да участват в Програмата „С нас на път“ трябва да попълнят коректно и с актуални данни всички необходими полета. С попълването на Бланката за участие, Участниците декларират, че приемат Общите условия на Програмата. С попълване на данните за контакт, клиентите получават възможност да бъдат информирани за актуалните отстъпки по Програмата, както и за други активности.

 

Участникът може да попълни Бланка за участие в програмата за лоялност „С нас на път“ по два начина:

 

 1. онлайн, на уебсайта на програмата: www.snnp.bg или чрез мобилното приложение „С нас на път“.

След коректно попълване на бланката на електронен носител на уебсайта на програмата – www.snnp.bg или чрез мобилното приложение, участникът получава код за удостоверяване на своя мобилен телефон под формата на кратко съобщение (sms). Участникът трябва да въведе кода, който е получил и по този начин удостоверява желанието си за участие в програмата. При онлайн попълване на Бланката Участникът може да заяви карта-пластика или виртуална карта. При заявяване на виртуална карта, след удостоверяване на желанието за участие в програмата, Участникът получава кратко съобщение (sms) на своя мобилен телефон с номера на картата, което следва да запази.

 

 1. Попълване на Бланка на хартиен носител във всеки един търговски обект от верига бензиностанции „Газпром“, участващ в Програмата. При попълване на Бланката на хартиен носител Участник може да получи само карта-пластика.

При желание от страна на участника да попълни бланката на хартиен носител, тя се предоставя на участника от отговорен служител на съответния търговски обект от веригата бензиностанции „Газпром“. Попълването на Бланката се осъществява на територията на търговски обект от веригата бензиностанции „Газпром“. Попълнената Бланка за участие се предава на отговорен служител в бензиностанцията, като това е условие за получаване на карта-пластика „С нас на път“. За валидно попълнена Бланка за участие се счита всяка Бланка, предоставена от отговорен служител на бензиностанцията и четливото попълнена с актуални данни на Участника в полетата, обозначени като необходими със знака (*).

 

Непопълването на Бланката за участие, независимо дали е на електронен или хартиен носител, дава правото на Организатора да откаже да активира картата „С нас на път“ на съответното лице, което е представило непълна и/или неподписана Бланка. Събраните данни от Бланките за участие ще се обработват и използват за маркетингови и рекламни цели.

 

С попълването на Бланката участникът дава своето свободно, доброволно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие личните му данни да бъдат обработвани за маркетингови и рекламни цели. С попълването на Бланката участникът се съгласява Организаторът да влиза в контакт с него на предоставения лично от него телефон за контакт и/или електронен адрес по време и във връзка с програмата, както и за други маркетингови и рекламни цели. Участниците могат да откажат да получават съобщения за маркетингови и рекламни активности на Организатора, както и по всяко време да оттеглят или изменят своето съгласие за обработка на лични данни, по следните начини:

 • с деактивация на профила чрез мобилно приложение „С нас на път“, в случай че участникът го е инсталирал.

 

РАЗДЕЛ VІII. ИЗДАВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА КАРТА „С НАС НА ПЪТ“

Чрез попълване по коректен начин и пълно на “Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път”, Участниците заявяват активиране на техните карти “С нас на път”.

При електронен вариант на бланката (посредством уебсайта на програмата или чрез мобилното приложение), в срок до 15 минути след подаване на бланката чрез въвеждане на коректен код за удостоверяване, Организаторът ще активира картата “С нас на път”. След активиране на картите “С нас на път”, Участниците ще могат да използват събраните бонуси по карта. 

При хартиен вариант на бланката в срок до 20 (двадесет) работни дни след предаване на коректно и пълно попълнена Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път” от Участник на отговорно лице в търговски обект от веригата Газпром, Организаторът ще активира картата „С нас на път“. След активиране на картите „С нас на път“ Участниците могат да използват събраните бонуси по карта.   

В периода до активиране на картите “С нас на път”, Участниците ще могат да получават (натрупват) бонуси, но не и да ги използват при следващи покупки на горива и/или стоки.

РАЗДЕЛ IX. ЗАГУБА, КРАЖБА ИЛИ ПОВРЕДА НА КАРТА „С НАС НА ПЪТ“

При загуба, кражба или повреда на карта „С нас на път“, Участниците трябва незабавно да уведомят Организатора, чрез обаждане на телефон 0700 20 333, за да бъде блокирана картата своевременно. При желание от страна на Участника да продължи участието си в програмата за лоялност “С нас на път”, същият трябва да закупи нова карта-пластика “С нас на път” или да активира нова виртуална карта и да попълни нова Бланка за участие. 

При загуба, кражба или повреда на карта „С нас на път“ и при нежелание от страна на Участника да продължи участието си в програмата “С нас на път”, Организаторът не дължи никакви компенсации и обезщетения на Участника, включително и натрупаните бонуси по картата на Участника.

 

   Раздел X. Бонус нива на картите “С нас на път”:

 • Бонуси не се начисляват и не се изпозват при покупки на цигари, винетки, лотарийни билети, вестници и списания, електронни ваучери и стоки в ценова промоция.
 • Бонуси не се начисляват при покупки, при които се заплаща частично или цялостно натрупани бонуси.

Преминаване на ново бонус ниво:

Новорегистрираните карти стартират с бонус ниво “Silver”.

В зависимост от направеното потребление през текущия месец (от първо число на всеки месец или от датата на регистриране на нова карта, до последния ден на съответния календарен месец), картите преминават автоматично на ново бонус ниво или остават на същото, валидно за следващия календарен месец.

 • Карти “С нас на път ” могат да преминат директно от бонус ниво “Silver” на бонус ниво “Platinum”, ако през предходния месец е направено потребление на стойност над 150,01 литра.
 • Карти “С нас на път”, които през предходния месец са ползвали бонус ниво “Gold” и са направили потребление на стойност над 150,01 литра, то бонус нивото за следващия месец e “Platinum”.
 • Карти “С нас на път”, които през предходния месец са ползвали бонус ниво “Silver” и са направили потребление на стойност над 70,01 литра, то бонус нивото за следващия месец e “Gold”.
 • Карти “С нас на път”, които през предходния месец са ползвали бонус ниво “Platinum” и не са направили потребление на стойност над 150,01 литра, то бонус нивото за следващия месец спада до ниво “Gold”,
 • Карти “С нас на път”, които през предходния месец са ползвали бонус ниво “Gold” и не са направили потребление на стойност над 70,01 литра, то бонус нивото за следващия месец спада до ниво “Silver”.

 

РАЗДЕЛ XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕМЕННИ ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ “С НАС НА ПЪТ”:

За получаване на допълнителни промоционални бонуси, участниците трябва да изпълнят условията за тях. При изпълване на повече от едно условие от допълнителните промоционални бонуси, Участниците получават сумарния процент на бонусите от всички изпълнени условия за допълнителен бонус.  Допълнителните промоционални бонуси се сумират в зависимост от изпълнените условия за допълнителни бонуси за всяка отделна покупка.

Цената за един брой карта-пластика „С нас на път“ е 5 (пет) лева с ДДС. Виртуалната карта „с нас на път“ е безплатна. Всеки участник има право на  1 (една) карта „С нас на път“, независимо карта-пластика или виртуална карта, без необходимост да извършва други покупки от търговския обект.

Kартата-пластика „С нас на път“ е безплатна за клиент, посетил и направил еднократна покупка на:

 • Гориво (бензин, дизел, пропан бутан LPG или метан) за 30 и повече литра еднократно

или

 • Стоки на стойност 15.00 и повече лв. с ДДС на една транзакция, като се изключват стоките от групи: тютюневи изделия, лотарийни билети, винетни стикери

преди отстъпки и заплатил покупката в брой, чрез кредитна или дебитна карта, корпоративна карта за гориво «Газпром», UTA, DKV, IQ card или Disel 94 карти и при което не е използван друг инструмент за отстъпка в цената: код за отстъпка, талон за отстъпка или др. и попълни по коректен начин и пълно бланка за участие в програмата „С нас на път“, има право да получи безплатно 1 брой карта-пластика „С нас на път“. Промоционалната кампания важи в посочения срок или до изчерпване на наличните карти-пластики “С нас на път”. Настоящата промоция не може да се комбинира с други промоции за включване в програмата “С нас на път”. Настоящата промоция не важи за клиенти на бензиностанции Газпром, участници в програмата “С нас на път” и вече притежаващи карта “С нас на път”. При установяване на такова нарушение, НИС Петрол ЕООД като Организатор запазва правото си да анулира една или всички издадени карти “С нас на път” без предварително известяване на клиента.

 

РАЗДЕЛ XII. УСВОЯВАНЕ НА НАТРУПАН БОНУС

 • Натрупаният от клиента бонус може да бъде усвоен при следваща покупка, единствено при изявено желание от страна на клиента за това. Размерът на усвоения бонус е както следва:
 • В случай, че клиентът желае да плати покупката си с натрупан при предходни негови покупки бонус – клиентът сам избира каква част от натрупания си бонус ще използва;
 • В случай, че клиентът желае да плати пълната стойност на покупката си с натрупан от предходни покупки бонус – клиентът може да заплати сумата на текущата покупката, намалена с количеството от закупените стоки, умножени по 0.01 лв. Тази остатъчна сума е за сметка на Организатора;
 • В случай, че клиент желае да използва натрупан бонус за покупка, в размер по-голям от реално натрупания и неизпозлван от него бонус – стойността на текущата му покупка се намалява с размера на реално натрупания и неизпозлван до момента от клиента бонус.
 • При покупка, в която клиентът изпозлва пълно или частично натрупания си бонус, както и при използванена бонуса за пълната стойност или частично на текущата покупка – нов бонус от тази покупка не се начислява.
 • Натрупаният бонус не подлежи на изплащане в брой.
 • Бонусите по карти „С нас на път“ не са универсално платежно средство и могат да бъдат използвани единствено и само на територията на бензиностанциите „ГАЗПРОМ“, участващи в Програмата в България, при покупка на стоки или горива съгласно условията на програма „С нас на път“.
 • С бонуси не могат да бъдат плащани цигари, винетки, лотарийни билети, вестници и списания, електронни ваучери и стоки в ценова промоция.

 

РАЗДЕЛ XIII. ОТСТЪПКИ В ЧУЖБИНА

Картите „С нас на път“ могат да бъдат използвани при покупка на горива и стоки в бензиностанции „Gazprom“ и „NIS“ на територията на Република Сърбия и Република Босна и Херцеговина.

При използване на картите „С нас на път“ в Република Сърбия и Република Босна и Херцеговина клиентите имат право само на директни отстъпки от стойността на транзакциите, актуални към момента на транзакциията за съответния обект на територията на съответната държава.

При използването на картите „С нас на път“ в Република Сърбия и Република Босна и Херцеговина участниците не натрупват бонуси и не могат да усвояват натрупани бонуси.

 

РАЗДЕЛ XІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

С цел поддържане на актуалност на програмата „С нас на път“, Организаторът „НИС Петрол“ ЕООД запазва правото си да променя едностранно Условията на програмата “С нас на път”, размера на предоставяните бонуси и периода на предоставянето им. Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта на програмата (www.snnp.bgи/или в търговските обекти и влизат в сила след оповестяването им на посочения уебсайт и/или в обектите. Обект на промяна могат да бъдат всички условия на програмата и механизма на програмата, като: нивата на бонусите, продукти – обект на бонуси, срокове на валидност, условия за вземане на участие в Програмата и др.

Организаторът има неотменимото право да видоизмени или прекрати програмата по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

С цел предоставяне на услуги по Програмата, Организаторът има право да ангажира трети страни, при условие за спазване на правилата на Програмата и изискване за конфиденциалност.

Организаторът е задължен да води строг контрол върху отчетността за начисляването и използването на бонуси, натрупани по време на Програмата.

Организаторът си запазва правото да даде писмен отговор на Участника по спорни въпроси в рамките на 30 дни от датата на запитването от Участника чрез обаждане на кол център или на електронната поща на Организатора.

Организаторът си запазва правото да предоставя допълнителни бонуси и отстъпки в рамките на промоции и/или други кампании, предлагани от обектите, участващи в Програмата.

Организаторът си запазва правото да променя асортимента на предлаганите продукти, за които могат да бъдат начислявани бонуси.

 

РАЗДЕЛ ХV. ЛИЧНИ ДАННИ

„НИС Петрол“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗДЛ и Регламент на ЕС за защита на лични данни 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. (GDPR).

Организаторът обработва лични данни на участниците в Програмата при наличие на съгласие на Участника или друго валидно правно основание по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Организаторът на програма „С нас на път“ е администратор на лични данни и осигурява необходимите организационни и технически мерки за защитата на личните данни, предоставени от Участниците, съгласно посочените нормативни актове.

Политиката за защита на личните данни и политиката за поверителност на Организатора е публикувана на интернет страницата на Програмата - www.snnp.bg/politika-za-poveritelnost

 

РАЗДЕЛ ХVI. ОТГОВОРНОСТ

Получателят на Карта “С нас на път” носи пълната отговорност за използването ѝ от трети лица. Организаторът не проверява самоличността на лицата използващи картата и не дължи никакви обезщетения за използване на картата от трети лица.

 

РАЗДЕЛ ХVII: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Организаторът си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време след нейното начало, като за същото е длъжен да уведоми Участника чрез промяна на Общите условия и разгласяването ѝ на обектите на Организатора и на www.snnp.bg минимум 30 календарни дни преди крайния срок. В този срок Участникът има право да изразходи натрупаните от него бонуси.

 

РАЗДЕЛ ХVIІI: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове, противоречия или претенции между Организатора на програмата и участниците в същата, произтичащи или свързани с тълкуване, прилагане или прекратяване на Общите правила на Програмата се решават чрез преговори, по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на такова съгласие, спорът се решава от компетентен орган съгласно българското законодателство

Настоящите Общи условия са достъпни на Интернет адрес www.snnp.bg за периода на Програмата. 

Участвайки в тази Програма и попълвайки Бланката за участие, участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи условия и са съгласни да спазват техните разпоредби.