Правила на програмата

ОБЩИ УСЛОВИЯ „С нас на път“ - програма за лоялност на бензиностанции „Газпром“

(Изменени на: 30.11.2017, 31.12.2017, 31.01.2018, 16.02.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 31.04.2018, 25.05.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 14.08.2018, 30.08.2018, 14.09.2018, 20.09.2018, 30.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 04.04.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 22.07.2019)

Участниците в кампанията са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия. С извършването на което и да е от действията за участие в Програмата, описано в настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно.

Общите условия са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Програмата на Интернет адрес: www.snnp.bg и/или в обектите от веригата “Газпром”.

Раздел І. Организатор на Програмата „С нас на път“

Програмата „С нас на път“” се организира и провежда от „НИС Петрол“ ЕООД, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 51А, наричан по-долу „Организатор“.

Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.snnp.bg или на територията на търговските обекти от веригата “Газпром”, участващи в Програмата.

Раздел ІІ. Търговски обекти, участващи в Програмата „С нас на път“

Програмата се организира и провежда на територията на Република България в следните търговски обекти – бензиностанции от веригата „ГАЗПРОМ“:

 • Бургас, ж.к. Меден рудник, бул. Захари Стоянов
 • Ловеч, изход Троян, главен път Ловеч-София
 • Видин, бул. Панония 66
 • Враца, ул. Илинден 22 (изход Монтана)
 • Велинград, изход на града за София
 • Пловдив, Околовръстен път на Пловдив, след Метро
 • Пловдив, ул. Христо Ботев 1 Б 
 • Пловдив, бул. Пещерско шосе 32
 • Пловдив, бул.Никола Вапцаров 91Б
 • Пловдив, бул. Карловско шосе 38
 • Пловдив, бул. Санкт Петербург 48
 • Пловдив, бул. Васил Майов 95 А
 • Първомай, кв. Дебър, вход от Хасково
 • Благоевград, главен път Е79 - София-Кулата, 4 км. след Благоевград
 • Димитровград, изход за Хасково
 • Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 9
 • София, бул. Цветан Лазаров
 • Пловдив, бул. Кукленско шосе
 • Пазарджик, ул. Кочо Честименски 8Д
 • главен път Пловдив-Асеновград, бул.България 189
 • Смолян, ул. Невястата, 1 км преди входа на града от Пампорово
 • Хасково, изход за Димитровград
 • Харманли, област "Зад хана", главен път Е80
 • Велико Търново, 2км преди входа на града от София
 • Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Шипка 9
 • София, бул. Цариградско шосе 355
 • ГКПП Калотина, главен път Калотина-София ГКПП Калотина
 • София, с.Долни Богров, ул.35
 • с.Приселци (Варна), автомагистрала E-87 Варна-Бургас
 • Кърджали, кв. Веселчани, ул. 1-ви май №28
 • Русе, бул. Липник
 • Банско, вход от Разлог, ул. Патриарх Евтимий 1
 • София, Черен кос, бул. Цар Борис ІІІ №509
 • Хасково, бул. Съединение 44
 • Бургас, бул. Транспортна, местност „Под шосето”

Раздел ІІІ. Продължителност на Програмата

Програмата “С нас на път” започва в 0:00 часа на 15.09.2017 г. и приключва с едностранното й прекратяване от страна на Организатора.

Продажбата на карти „С нас на път“ започва от 0:00 часа на 15.09.2017 г. и ще продължи до изчерпване на количествата карти „С нас на път“. Цената на един брой карта “С нас на път” е 5 (пет) лева с ДДС. Всеки Участник има право да закупи 1 (една) карта „С нас на път“.

Карта „С нас на път“ се предоставя при заплащане цената на карта и попълване по коректен начин и пълно на “Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път”” с данните на Участника.

Раздел ІV. Участници

Право да участва в Програмата „С нас на път“ има всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е получило карта “С нас на път” от търговски обект от веригата “Газпром” и е попълнило по коректен начин и пълно “Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път””.

Един клиент може да участва в програмата “С нас на път” с 1 (един) брой карта “С нас на път”. Не се разрешава издаването на повече от една карта на един клиент. При установяване на такова нарушение, НИС Петрол ЕООД като Организатор запазва правото си да анулира една или всички издадени карти “С нас на път” без предварително известяване на клиента. Организаторът запазва валидността на първата издадена карта на съответния клиент и анулира всички последващи карти за този клиент. Натрупаните бонуси по анулираните карти също се анулират.

Раздел V. Механизъм на програмата за лоялност „С нас на път“

Програмата „С нас на път“ дава възможност на Участниците в нея да получават бонуси при покупки на горива и/или стоки в обектите от веригата „Газпром“ на територията на Република България. Бонуси се натрупват в картите “С нас на път” (в индивидуални виртуални акаунти).

Бонуси се начисляват при всяка покупка на гориво и/или стоки.  Размерът на бонуса при покупка на стоки е процент [%] от стойността на всяка направена покупка с ДДС и зависи от бонус нивото на картата. Размерът на бонуса при покупка на гориво е фиксирана сума в лева в зависимост от вида на закупеното гориво и бонус нивото на картата. Бонуси не се начисляват при покупки на цигари, винетки, лотарийни билети, електронни ваучери и стоки в ценова промоция. Бонуси не се начисляват при покупки, при които се усвояват частично или цялостно натрупани бонуси. 

Програмата “С нас на път” предлага три бонус нива - Silver, Gold и Platinum. В зависимост от потреблението на всеки Участник през предходния месец по Програмата “С нас на път” се определя бонус нивото за следващия месец.

За начисляване на бонуси, Участниците предоставят своите карти “С нас на път”, при всяка отделна покупка на гориво и/или стоки в търговските обекти от веригата “Газпром”, в момента на извършване на покупката и преди нейното заплащане.

Натрупаните бонуси  могат да бъдат използвани при следващи покупки в бензиностанции Газпром – за приспадане от стойността на дължимата от Участника сума за закупени горива и/или стоки. При използване на бонуси за покупка на повече от една стоки, Организаторът си запазва правото да разпредели използваните бонуси между закупените стоки по своя преценка.

Бонуси по програмата за лоялност “С нас на път” се начисляват при плащане в брой или чрез банкова дебитна или кредитна карта. 

Бонуси по програмата за лоялност “С нас на път” не се начисляват при плащане:

А) с корпоративна кредитна или дебитна карта «Газпром», UTA, DKV, E100, Eurowag, IQ card или Disel 94 карти.

Б) при което е използван друг инструмент за отстъпка в цената: код за отстъпка, талон за отстъпка или др.

Натрупаните бонуси по карта “С нас на път” остават валидни и на разположение на Участника в срок до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на последното използване на картата при покупка в обектите от веригата на Газпром. След този срок, Организаторът има правото да анулира натрупаните бонуси, като за това не дължи обезщетение на Участника.

„НИС Петрол“ ЕООД си запазва правото да дава допълнителни бонуси и/или рекламни подаръци на селектиран брой притежатели на карти „С нас на път“.

Бонусите от програмата „С нас на път“ не могат да се комбинират с други ценови промоции и отстъпки в обектите от веригата „Газпром“, както при начисляването, така и при усвояването им.

 

Раздел VI. Лимити

Няма ограничение за минималната стойност на стоките в рамките на една покупка. 

Няма ограничение за максимален брой стоки в рамките на една покупка и до размера на дневния лимит.

 

Дневни лимити:

 • Дневен лимит за покупки на бензин, автогаз и метан – 500 литра.
 • Дневен лимит за покупка на дизел – 1000 литра.
 • Дневен лимит за покупки на стоки, различни от бензин, автогаз, метан и дизел – 700 лева с ДДС.
 • Дневен лимит на транзакции, при които се натрупват бонуси – 3 транзакции дневно.
 • Дневен лимит на транзакции, при които се използват натрупани бонуси – 3 транзакции дневно.​

Седмични лимити:

 • Седмичен лимит за покупки на бензин, автогаз и метан – 1000 литра.
 • Седмичен лимит за покупка на дизел – 3000 литра.
 • Седмичен лимит за покупки на стоки, различни от бензин, автогаз, метан и дизел – 1000 лева с ДДС.​

Месечни лимити:

 • Месечен лимит за покупки на бензин, автогаз и метан – 5000 литра.
 • Месечен лимит за покупка на дизел – 5000 литра.
 • Месечен лимит за покупки на стоки, различни от бензин, автогаз, метан и дизел – 2000 лева с ДДС.​

Лимит на натрупаните бонуси: 5000 лева.

Една покупка се състои от неограничен брой стоки, заплатени наведнъж срещу общ касов бон.

Раздел VII. Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път”

Бланката за участие съдържа полета с информация за Участника, които участникът следва да попълни, за да участва в Програмата „С нас на път“. Желаещите да участват в Програмата „С нас на път“ трябва да попълнят коректно и с актуални данни всички необходими полета. С попълването на Бланката за участие, Участниците декларират, че приемат Общите условия на Програмата. С попълване на данните за контакт, клиентите получават възможност да бъдат информирани за актуалните отстъпки по Програмата, както и за други активности.

Бланката за участие се предоставя на участника от отговорен служител на съответния търговски обект от веригата бензиностанции „Газпром“ Попълването на Бланката се осъществява на територията на търговски обект от веригата бензиностанции „Газпром“. Попълненият Бланка за участие се предава на отговорен служител в бензиностанцията, като това е условие за получаване на карта „С нас на път“. За валидно попълнена Бланка за участие се счита всяка Бланка, предоставена от отговорен служител на бензиностанцията и четливото попълнена с актуални данни на Участника в полетата, обозначени като необходими със знака (*). Непопълването на Бланката за участие дава правото на Организатора да откаже да активира закупена карта „С нас на път“ на съответното лице, което е представило непълна и/или неподписана Бланка. Събраните данни от Бланките за участие ще се обработват и използват  за маркетингови и рекламни цели. С попълването на Бланката участникът дава своето свободно, доброволно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие личните му данни да бъдат обработвани за маркетингови и рекламни цели. С попълването на Бланката участникът се съгласява Организаторът да влиза в контакт с него на предоставения лично от него телефон за контакт и/или електронен адрес по време и във връзка с програмата, както и за други маркетингови и рекламни цели. Участниците могат да откажат да получават съобщения за маркетингови и рекламни активности на Организатора, както и по всяко време да оттеглят или изменят своето съгласие за обработка на лични данни, на следния е-мейл адрес: bgr.retail@nis.eu

Раздел VІII. Издаване и активиране на карта „С нас на път“

Чрез попълване по коректен начин и пълно на “Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път””, Участниците заявяват активиране на техните карти “С нас на път”. В срок до 20 (двадесет) работни дни след предаване на коректно и пълно попълнен Бланка за участие в програмата за лоялност “С нас на път” от Участник на отговорно лице в търговски обект от веригата Газпром, Организаторът ще активира картата “С нас на път”. След активиране на картите “С нас на път”, Участниците ще могат да използват събраните бонуси. 

В периода до активиране на картите “С нас на път”, Участниците ще могат да получават (натрупват) бонуси, но не и да ги използват при следващи покупки на горива и/или стоки.

Раздел IX. Загуба, кражба или повреда на карта „С нас на път“

При загуба, кражба или повреда на карта „С нас на път“, Участниците трябва незабавно да уведомят Организатора, чрез обаждане на телефон 0700 20 333, за да бъде блокирана картата своевременно. При желание от страна на Участника да продължи участие в програмата за лоялност “С нас на път”, същият трябва да закупи нова карта “С нас на път” и да попълни нова Бланка за участие. 

При загуба, кражба или повреда на карта „С нас на път“ и при нежелание от страна на Участника да продължи участието си в програмата “С нас на път”, Организаторът не дължи никакви компенсации и обезщетения на Участника, включително и натрупаните бонуси по картата на Участника.

Раздел X. Бонус нива на картите “С нас на път”:

Бонус ниво

Потребление през предходния месец за достигане на съответното бонус ниво* [литри]

Стойност на бонуса за всеки литър Бензин и/или Дизел /в лева с ДДС/

 

Стойност на бонуса за всеки литър G-Drive горива /в лева с ДДС/

 

Стойност на бонуса за всеки литър метан и/или LPG (автогаз) /в лева с ДДС/

 

Стойност на бонуса за  други стоки, извън бензини, дизел, метан и автогаз  [% от стойността на покупките]

 

Silver

от 0,01 л. – до 70,00 л.

0.04

0.05

0.03

2%

Gold

от 70,01 л. – до 150,00 л.

0.07

0.08

0.04

3%

Platinum

над 150,01 л.

0.09

0.10

0.05

4%

* Бонуси не се начисляват при покупки на цигари, винетки, лотарийни билети, електронни ваучери и стоки в ценова промоция.

* Бонуси не се начисляват при покупки, при които се заплаща частично или цялостно натрупани бонуси.

Преминаване на ново бонус ниво:

Новорегистрираните карти стартират с бонус ниво “Silver”.

В зависимост от направеното потребление през текущия месец (от първо число на всеки месец или от датата на регистриране на нова карта, до последния ден на съответния календарен месец), картите преминават автоматично на ново бонус ниво или остават на същото, валидно за следващия календарен месец.

Карти “С нас на път ” могат да преминат директно от бонус ниво “Silver” на бонус ниво “Platinum”, ако през предходния месец е направено потребление на стойност над 150,01 литра.

Карти “С нас на път”, които през предходния месец са ползвали бонус ниво “Platinum” и не са направили потребление на стойност над 150,01 литра, то бонус нивото за следващия месец спада до ниво “Gold”, без значение на стойността на направеното потребление през предишния месец.

Раздел XI. Допълнителни временни промоционални условия на програма за лоялност “С нас на път”:

XI.1. Актуални допълнителни промоционални бонуси при покупки на горива и стоки:

Промоционална кампания за допълнителни бонуси

Условия за получаване на допълнителния бонус 

Допълнителен бонус *

 

Валидност на допълнителните бонуси

“Happy Weekend”

При покупки на горива от 0:00 до 24 часа всяка Събота и Неделя

0,02 BGN допълнителна отстъпка за всеки закупен литър гориво, от всеки вид гориво

От: 22.07.2019
До: 31.08.2019

Допълнителен

“G-Drive” бонус

При покупки на гориво G-Drive Diesel и/или G-Drive 100 повече от 30 литра при единична покупка

0,01 BGN допълнителна отстъпка за всеки литър гориво 

“G-Drive“ 

Пример: при покупка на 35 литра G-Drive

 

От: 22.07.2019
До: 31.08.2019

 

 

Diesel и/или G-Drive 100, клиентът получава допълнителната отстъпка за всеки литър, т.е. за 35 литра

 


За получаване на допълнителни промоционални бонуси, Участниците трябва да изпълнят условията  за тях. При изпълване на повече от едно условие от допълнителните промоционални бонуси, Участниците получават сумарния процент на бонусите от всички изпълнени условия за допълнителен бонус.  Допълнителните промоционални бонуси се сумират в зависимост от изпълнените условия за допълнителни бонуси за всяка отделна покупка. 

* Бонуси не се начисляват при покупки на цигари, винетки, лотарийни билети, електронни ваучери и стоки в ценова промоция.

* Бонуси не се начисляват при покупки, при които се заплаща частично или цялостно текущата покупка с натрупани бонуси.

XІ.2. Промоционални условия за включване в програма за лоялност “С нас на път”:

Цената за един брой карта „С нас на път“ е 5 (пет) лева с ДДС. Всеки участник има право свободно да закупи 1 (една) карта „С нас на път“, без необходимост да извършва други покупки от търговския обект.

Промоционално, в периода от 22.07.2019 г. до 31.08.2019 г. включително, клиент посетил и направил еднократна покупка на:

 • Гориво: бензин или дизел 50 и повече литра еднократно

Или

 • газ пропан бутан LPG 25 и повече литра еднократно

Или

 • Стоки на стойност 15.00 и повече лв. с ДДС на една транзакция, като се изключват стоките от групи: тютюневи изделия, лотарийни билети, винетни стикери

преди отстъпки и заплатил покупката в брой, чрез кредитна или дебитна карта,  корпоративна кредитна или дебитна карта «Газпром», UTA, DKV, E100, Eurowag, IQ card или Disel 94 карти и при което не е използван друг инструмент за отстъпка в цената: код за отстъпка, талон за отстъпка или др. и попълни по коректен начин и пълно бланка за участие в програмата „С нас на път“, има право да получи безплатно 1 брой карта „С нас на път“. Промоционалната кампания важи в посочения срок или до изчерпване на наличните карти “С нас на път”. Настоящата промоцията не може да се комбинира с други промоции за включване в програмата “С нас на път”. Настоящата промоция не важи за клиенти на бензиностанции Газпром, участници в програмата “С нас на път” и вече притежаващи карта “С нас на път”. При установяване на такова нарушение, НИС Петрол ЕООД като Организатор запазва правото си да анулира една или всички издадени карти “С нас на път” без предварително известяване на клиента.

Раздел XII. Усвояване на натрупан бонус

Натрупаният от клиента бонус може да бъде усвоен при следваща покупка. Размерът на усвоеният бонус е както следва:

- В случай, че клиентът желае да плати покупката си с натрупан при предходни негови покупки бонус – клиентът сам избира каква част от натрупаният си бонус ще използва;

- В случай, че клиентът желае да плати пълната стойност на покупката си с натрупан от предходни покупки бонус – клиентът може да заплати сумата на текущата покупката, намалена с количеството от закупените стоки, умножени по 0.01 лв. Тази остатъчна сума е за сметка на Организатора;

- В случай, че клиент желае да използва натрупан бонус, в размер по-голям от реално натрупания и неизпозлван от него – стойността на текущата му покупка се намалява с размера на реално натрупания и неизпозлван до момента от клиента бонус.

- При покупка, в която клиентът изпозлва пълно или частично натрупания си бонус, както и при използванена бонуса за пълната стойност или частично на текущата покупка – нов бонус от тази покупка не се начислява.

Раздел XІII. Права и задължения на Организатора

С цел поддържане на актуалност на програмата „С нас на път“, Организаторът „НИС Петрол“ ЕООД запазва правото си да променя едностранно Условията на програмата “С нас на път”, размера на предоставяните бонуси и периода на предоставянето им. Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта на програмата (www.snnp.bg) и/или в търговските обекти и влизат в сила след оповестяването им на посочения уебсайт и/или в обектите. Обект на промяна могат да бъдат всички условия на програмата и механизма на програмата, като: нивата на бонусите, продукти – обект на бонуси, срокове на валидност, условия за вземане на участие в Програмата и др. Организаторът има неотменимото право да видоизмени или прекрати програмата по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, материални злоупотреби или нарушаване на Правилата. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел ХIV. Отговорност

Получателят на Карта “С нас на път” носи пълната отговорност за използването ѝ от трети лица. Организаторът не проверява самоличността на лицата използващи картата и не дължи никакви обезщетения за използване на картата от трети лица.

Раздел ХV: Прекратяване на програмата

Организаторът си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време след нейното начало, като за същото е длъжен да уведоми Участника чрез промяна на Общите условия и разгласяването ѝ на обектите на Организатора и на www.snnp.bg минимум 30 календарни дни преди крайния срок. В този срок Участникът има право да изразходи натрупаните от него бонуси.

Раздел ХVІ: Съдебни спорове

Всички спорове между Организатора на програмата и участниците в същата се решават по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на такова съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия са достъпни на Интернет адрес www.snnp.bg за периода на Програмата. 

Участвайки в тази Програма и попълвайки Бланката за участие, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Общи условия и са съгласни да спазват техните разпоредби.