"Нис Петрол" ЕООД обявява търг за избор на дигитална агенция