"Нис Петрол" ЕООД обявява търг за избор на агенция, предлагаща услугата "таен клиент"