Коронавирус (COVID-19)

Уважаеми клиенти,

 Предвид мерките, които се прилагат в условия на извънредната ситуация в България, свързани с предотвратяване на разпространението на Коронавирус (COVID-19) , бихме желали да Ви уведомим, че всички бензиностанции Газпром ще продължат да работят с обичайното си работно време, като редът на обслужване спазва общоприетите норми за превенция в настоящия момент.

  За да гарантира нормална и безпроблемна дейност, oпазвайки здравето на нашите клиенти и служители, бяха въведени следните промени в начина на работа на бензиностанции Газпром:

  • във всички обекти и бензиностанции са взети необходимите мерки за осигуряване на минимална дистанция от 1.5м. – обектите ни работят с редуциран състав от служители и не се допуска влизането на повече от двама клиенти;
  • всички обекти и бензиностанции са поддържани в необходимия санитарен вид и спазват стриктно засилените мерки за дезинфекция и чистота;
  • в обектите ни не се предлагат храни, приготвени на място.

Благодарим Ви за разбирането!

Опазването на Вашето и нашето здраве е общ ангажимент!

Екипът на  "НИС Петрол" ЕООД